תקנון חברות במחלקת תרבות הדיור

עודכן בתאריך 27/06/2024

מטרות

 1. ייעוץ, גיבוי וליווי לנציגות הבית לשם שמירה על הרכוש המשותף.
 2. טיפוח ושיפור החיים ויחסי הגומלין בין הדיירים בבית המשותף.
 3. יעוץ – שיפור ושדרוג חזות הבניינים בעיר.

שירותים

שירותים משפטיים

 1. ייצוג משפטי בבתי משפט השלום כגון: מטרדים, תביעות נזיקין ועוד- בעלות של 2500 ₪ (בתוספת מע"מ) בלבד אשר ישולמו ישירות לעורך הדין.
 2. ייצוג משפטי בפני המפקח על המקרקעין בעלות של 500 ₪ (בתוספת מע"מ) בלבד אשר ישולמו ישירות לעורך הדין.
 3. ייעוץ משפטי על ידי עורך דין המתמחה בדיני הבתים המשותפים.
 4. שליחת התראות עו"ד לפני נקיטה בהליכים משפטיים.

שירותים הנדסיים

 1. ייעוץ הנדסי ללא תשלום אחת לשנה.
 2. הכנת כתב כמויות מסובסד בעלות של 650 ₪ (בתוספת מע"מ) עד 13 יחידות דיור ראשונות, מעבר לכך כל יחידה נוספת הינה בעלות 50 ₪ (בתוספת מע"מ).
 3. ניתן לקבל פיקוח עליון על שיפוץ המבנים – שירותי פיקוח לשיפוצים כוללים בעלות של למעלה מ 300,000 ₪ בעלות של 2.5% מעלות הפרויקט בתוספת מע"מ. שירותי פיקוח לשיפוצי מבנים חלקיים בעלות כוללת אשר פחותה מ 300,000 בעלות של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.

שירותים בתעריפים מוזלים* (זמנית לא ניתן לקבל שירותים אלו):

*שירותים בתעריפים מוזלים יינתנו ע"י קבלנים עצמאיים, אין ולא תהיה אחריות בגינן, לא ע"י עיריית פ"ת ולא ע"י מקפ"ת ועל נציגות הבית המשותף לבחון את כל ההיבטים המשפטיים והכלכליים טרם ההתקשרות הישירה מול הקבלן המבצע.

 1. שירותי הדברה ברכוש המשותף ובדירות פרטיות.
 2. ניקיון הרכוש המשותף.
 3. שירות פינוי וניקיון המקלטים למטרת הערכות ומוכנות הבניין לשעת חירום.
 4. התקנת מכשיר החייאה אוטומטי (דפיברילטור).
 5. שירות הרחקת יונים.
 6. הנחות והטבות ייחודיות לביטוח בניין המגורים.
 7. ייעוץ גינון ראשוני חינם, עבודות גינון מגוונות במחירים בלעדיים.
 8. ביקורת שנתית למערכות כיבוי האש, ע"י חברה מוסמכת במכון התקנים.

תנאים והגבלות

 1. חברות בתרבות הדיור תהיה מותנית בתשלום של 30 ₪ עבור כל יחידת דיור לשנה מלאה. המחיר למשלמים באמצעות הוראת קבע 27 ₪ עבור כל יחידת דיור לשנה שלמה.
 2. השירותים המפורטים יינתנו לנציגות הבית בלבד! בהצגת פרוטוקול בחירת ועד בית לאותה שנה עם חתימות של רוב בעלי הדירות לפחות.
 3. שירותים מסובסדים כגון ייצוג משפטי, הכנת כתבי כמויות, פיקוח עליון והלוואות לשיפוץ מותנים בפתיחת הוראת קבע לתשלום דמי החברות.
 4. נציגות כל בית תהא זכאית לעד שני שירותים מסובסדים בשנה, אלא אם החליט מנהל מחלקת תרבות הדיור אחרת.
 5. נציגות הבית תהא רשאית לבטל את חברותה תוך 14 ימי עסקים מיום ההצטרפות ובתנאי שלא מימשה את אחת מהטבות הסבסוד שלעיל.
 6. נציגות אשר ניצלה את אחת מהטבות הסבסוד לא תהא זכאית לבטל את חברותה באותה שנה.
 7. נציג בית אשר ינהג באופן אלים ו/או בוטה כלפי עובד מחלקת תרבות הדיור, מנהל המחלקה רשאי לבטל את חברות אותה נציגות על פי שיקול דעתו.

* הלוואות ללא ריבית לצרכי שיפוצי מבנים יינתנו לפרויקטים אשר יבוצע בליווי ופיקוח של מהנדס תרבות הדיור. לא ניתן לקבל הלוואות להצעות מחיר כוללניות שלתרבות הדיור אין את יכולת לפקח עליהם.