סיירת גינון

מיזם בשיתוף אגף גנים ונוף וקק"ל אשר מפעיל שתי קבוצות בתחום הגינון, הפועלות בשטחי ציבור עירוניים ברחבי פתח תקווה. הנערים עוברים הכשרות בתחום הגינון, עובדים ואחראיים על שטח עירוני של כ-30 דונם.