יוספטל בית מרקו

מרכז קהילתי בית מרקו מוביל לפיתוח עשייה חברתית קהילתית לקידום הפנאי, העצמת הפרט והקהילה. המרכז מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית לכל הקהילה ולכל שכבות האוכלוסייה והגילאים. המרכז הקהילתי יפעל בשיתוף התושבים לקידום ערבות הדדית, מעורבות, יזמות ומצויינות מתוך פתיחות, נגישות ויצירה.

מנהל/ת | נעמה כהן צדק
טלפון מנהל/ת | 054-8085515