טופס בקשה לביטול פעילות / חוג

  • ניתן לבטל את החוג באמצעות הגשת בקשה בכתב עד 20 בכל חודש למזכירות המתנ"ס או באמצעות הטופס הבקשה כאן למטה!
  • ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב.
  • הודעות ביטול בגין חוג/פעילות יתקבלו עד ה- 20/3/2024. ביטול לאחר מועד זה, יידון בוועדה ויבחן בהתאם למקרה ובכפוף להוראות כל דין.
  • החזר כספי לא יאושר ללא סיבה מוצדקת, בהתאם ניתן יהיה לעבור לחוג אחר על בסיס מקום פנוי.
  • אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.

בחרו באיזה מתנ״ס או מרכז הביטול שלכם?

לעוד מרכזים אפשר לגלול לימין ⟺

עוד אופציות ליצירת קשר איתנו במקפ״ת

תוכלו ללחוץ על כל אחד מהקישורים ותופנו מיד