טבלת נגישות ארגונית

עודכן בתאריך 27/06/2024

הבהרות

חניית נכים – ההתיחסות היא לחניות במרחק של עד 100 מטר מפתח המרכז הקהילתי.
לא כל דלפקי השירות הן בגובה נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי.

 • טלפון 03-9219888
 • כתובת הפורצים 18 פ"ת
 • מנהל/ת מטי חי
 
 • חניה נגישה אין.
 • דרך נגישה קיים מעבר מהמדרכה העירונית.
 • מדרגות כולל מאחזי יד בלבד.
 • מעלית קיימת מעלית מיד לאחר דלת הכניסה יש לפנות שמאלה למבואה בה נמצאת המעלית.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, נוסף בזה קיימת רמפה נגישה משמאל לכניסה הראשית המאפשרת כניסה נוחה.
 • שירותים נגישים קיים תא שירותים נגיש.
 • דלפק שירות קיים, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש או לכניסה לטובת שירות אישי.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, בקבלה ובחדרי הפעילות.
 • שילוט נגיש קיים בכניסה לכל חדר.
 • טלפון 03-9052405
 • כתובת שפרנצק 39 פ"ת
 • מנהל/ת גילה חממי
 
 • חניה נגישה במתחם החנייה קיימות מס` חניות נגישות , גם עבור רכב גבוה וגם עבור רכב רגיל (ניתן להתקשר לכניסה פנימית).
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית מול דלת הכניסה.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים
  קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובמשרדי החברה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 03-9095533
 • כתובת בן גוריון 24 פ"ת
 • מנהל/ת ברוריה שולדהויז
 
 • חניה נגישה במתחם החנייה קיימות מס` חניות נגישות , עבור רכב גבוה וגם עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2. בנוסף לרמפה נגישה משמאל לכניסה.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית בתוך חדר הלימוד. (יש לפנות לאנשי צוות לבקשת הכוונה וליווי)
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 054-8085515
 • כתובת החרוב 40 שכונת בלינסון פ"ת
 • מנהל/ת נעמה כהן צדק
 
 • חניה נגישה במתחם החנייה קיימות מס` חניות נגישות , עבור רכב גבוה וגם עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2. בנוסף לרמפה נגישה משמאל לכניסה.
 • מדרגות אין מדרגות – המרכז במפלס המדרכה.
 • מעלית אין מדרגות – המרכז במפלס המדרכה.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות אין,  במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. 
 • ריהוט ריהוט נגיש באולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 03-9191325
 • כתובת איסר הראל 4 פ"ת
 • מנהל/ת שמעון קביליו
 
 • חניה נגישה מול המרכז קיימת חנייה נגישה אחת, עבור רכב רגיל בלבד.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות במבנה השמאלי מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שטח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מדרגות במבנה הימני מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שטח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית במבנה השמאלי בלבד – לאחר מעבר דלת הכניסה משמאל. (יש לפנות לאנשי צוות לבקשת הכוונה וליווי)
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 03-9194677
 • כתובת בן חור 8  פ"ת
 • מנהל/ת רינת בסון
 
 • חניה נגישה מול המרכז קיימת חנייה נגישה, אחת עבור עבור רכב רגיל והשנייה עבור רכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שטח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה מול הכניסה הראשית.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 03-9245929
 • כתובת זכרון יעקב 52 פ"ת
 • מנהל/ת שמעון קביליו
 
 • חניה נגישה מאחורי המרכז קיימת חנייה נגישה, 2 חניות עבור עבור רכב רגיל והשנייה עבור רכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שטח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית אין מעלית, כל החדרים במפלס -0 כולל חדרי שירות וההשתתפות צפיה בארועים.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 03-9245929
 • כתובת חדרה 22 פ"ת
 • מנהל/ת שמעון קביליו
 
 • חניה נגישה משמאל למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל והשנייה עבור רכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שטח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה שמאל לדלת הכניסה הראשית.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 03-9245929
 • כתובת שרגא רפאלי 4 פ"ת
 • מנהל/ת שמעון קביליו
 
 • חניה נגישה מול המרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל והשנייה עבור רכב גבוהה. בנוסף יש מגרש חנייה צמוד ללא תשלום.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות אין מדרגות
 • מעלית אין מעלית
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות אין מזכירות במקום, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי.
 • ריהוט אין
 • שילוט נגיש  קיים.
 • טלפון 03-9245929
 • כתובת רבקה גובר 2 פ"ת
 • מנהל/ת שמעון קביליו
 
 • חניה נגישה משמאל ומימין לכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל והשנייה עבור רכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה במרכז המבנה בכניסה הראשית ומשמאל למבנה חדר ג`ודו.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים.קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-7187090
 • כתובת שפירא 46 פ"ת
 • מנהל/ת מירב אשכול
 
 • חניה נגישה אין
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית אין
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5549762
 • כתובת משעול יוסף קלדרון 4 פ"ת
 
 • חניה נגישה אין
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית אין
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-7187090
 • כתובת נורדאוי 7 פ"ת
 • מנהל/ת צפנת טוויטו
 
 • חניה נגישה יש חנייה צמודה למרכז הקהילתי – יש לתאם הגעה מראש לטובת פינוי.
 • דרך נגישה אין.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית אין
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש בטיפול.
 • טלפון 03-6352081
 • כתובת הבעל שם טוב 47 פ"ת
 • מנהל/ת גילה חממי
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל והשנייה עבור רכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2 – יש כבש למכרז שנמצא בתוך החניית המרכז.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה משמאל הכניסה הראשית סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-9233280
 • כתובת שולזינגר 10 פ"ת
 • מנהל/ת אורנית ארביב
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל והשנייה עבור רכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה משמאל הכניסה הראשית סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-6588537
 • כתובת אויערבך 3 פ"ת
 • מנהל/ת אורנית ארביב
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-6128610
 • כתובת י.ד. הבנים 64 פ"ת
 • מנהל/ת אורנית ארביב
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5079545
 • כתובת קלאוזנר 13 פ"ת
 • מנהל/ת גלעד תנעמי
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5359963
 • כתובת שמואל הנגיד 7 פ"ת
 • מנהל/ת יונתן דובוב
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-9096427
 • כתובת בנימין מינץ 34 פ"ת
 • מנהל/ת רוני אטינגר
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית אין מעלית
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-9221411
 • כתובת הצפירה 4  פ"ת
 • מנהל/ת אלכס רבינוב
 
 • חניה נגישה מול הכניסה למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית אין מעלית
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5742724
 • כתובת חנן ליוויתן 1 פ"ת
 • מנהל/ת ארז ארבל
 
 • חניה נגישה במגרש החנייה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5244932
 • כתובת אסירי ציון 16 פ"ת
 • מנהל/ת מיטל נאור
 
 • חניה נגישה במגרש החנייה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5244932
 • כתובת גרינשפן 2 א` פ"ת
 • מנהל/ת מיטל נאור
 
 • חניה נגישה במגרש החנייה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות אין המזכירות נמצאת ברח` חנן ליוויתן – טלפון 03-5742724
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5272230
 • כתובת הרב פינטו 9 פ"ת
 • מנהל/ת קרן גולן
 
 • חניה נגישה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5272230
 • כתובת הרב פינטו 9 פ"ת
 • מנהל/ת קרן גולן
 
 • חניה נגישה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-5236090
 • כתובת שחם 64 פ"ת
 • מנהל/ת אלונה פרנקו
 
 • חניה נגישה במתחם החנייה קיימות 2 חניות נגישות , גם עבור רכב גבוה וגם עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית מול דלת הכניסה.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-9219888
 • כתובת הפורצים 18 פ"ת
 • מנהל/ת מטי חי
 
 • חניה נגישה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית אין – כל החדרי הלימוד והאולם נמצאים במפלס – 0.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-6919806
 • כתובת שמואל הנגיד 5 פ"ת
 • מנהל/ת צביקה זרביב
 
 • חניה נגישה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוהה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-9328678
 • כתובת שלומית 1 פ"ת
 • מנהל/ת גילה חממי
 
 • חניה נגישה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך למהלך המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-7114030
 • כתובת רמת הגולן פ"ת
 • מנהל/ת רונית מוכטיאן
 
 • חניה נגישה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות מונגשות כולל מאחזי יד, פסי אזהרה בכל שלח מדרגה ומשטח אזהרה לפני מהלך מדרגות.
 • מעלית קיימת מעלית נגישה – סמוך לכניסה למרכז הקהילתי מול המדרגות.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות קיים נגיש, במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי. מוצבת לולאת השראה עבור אנשים המתקשים בשמיעה בעמדת המזכירות.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.
 • טלפון 03-9245929
 • נייד 054-2810556
 • כתובת ראשון לציון 12 פ"ת
 • מנהל/ת שמעון קביליו
 
 • חניה נגישה בסמוך למרכז קיימת חנייה נגישה עבור רכב רגיל ורכב גבוה.
 • דרך נגישה קיימת הנמכת מדרכה לפי ת"י 1918 חלק 2.
 • מדרגות אין.
 • מעלית אין.
 • דלת כניסה למרכז כניסה ראשית נוחה, רחבה, שניתנת לפתיחה בקלות, על הדלת קיימות מדבקות המונעות התקלות בדלת לליקויי ראיה.
 • שירותים נגישים קיים תאי שירותים נגישים בקומה 2. קיים שילוט הכוונה לשירותים, השירותים תקניים, ולפניהם משטח תפקוד המאפשר כניסה נוחה לתא השירותים.
 • דלפק שירות אין. במידת הצורך יגשו עובדי המרכז לאזור נגיש לטובת שירות אישי.
 • ריהוט קיים ריהוט נגיש, במבואת הקבלה ובחדרי ההדרכה ובאולם הראשי (10% כיסאות, 5% שולחנות).
 • שילוט נגיש קיים.

פניות בנושא נגישות

כל שאלה בנושא ניתן לפנות לרכז הנגישות של מרכזים קהילתיים פ"ת (מקפ"ת), מר יוסף זיגדון

תוכלו ללחוץ על כל אחד מהקישורים ותופנו מיד