צהרונים

רשת צהרוני "ילדי המחר" פועלת בגנים ובתי ספר בעיר פתח תקוה.
צהרון פורץ דרך – צהרון לימודי-חוויתי אשר מאפשר צמיחה והתפתחות אישית.

אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם עיריית פתח תקוה, הצוות החינוכי של הגנים ובתי הספר, ונציגי ההורים בכל צהרון. ברשת צוות ניהולי ופדגוגי, מיומן ובעל ניסיון בניהול צהרונים. בקרה ופיקוח בצהרונים נעשית מידי יום ועל הצד הטוב ביותר.
אנו דואגים לצרכי הילדים ולטובתם, תוך מתן תשומת לב לכל פרט, ושיתוף ההורים.

כוח האדם הוא הבידול שלנו

עובדי צהרוני "ילדי המחר", פועלים לפי המדיניות והערכים שלנו במקפ"ת. הצוותים עובדים בשיתוף ובפיקוח מול רכזות ורכזי שטח פדגוגיים. את כל המערך מלוות יועצת פדגוגית ויועצת חינוכית, המספקות הכוונה גם בהיבט הרגשי.
מערך הצהרונים היינו חלק בלתי נפרד מתוך מקפ"ת – מרכזים קהילתיים פתח תקוה, מכאן פועלת מחלקת שירות וקשרי לקוחות, הידועה בתודעת השירות הייחודית שלה. אנו מטפלים בכל פנייה במלוא המקצועיות והאדיבות, תוך מציאת פתרון מהיר ומשביע רצון.

מספקים לכם מענה איכותי בפיקוח מלא

פעילותנו במערך צהרוני "ילדי המחר", מפוקחת ומבוקרת על ידי משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד הבריאות ועיריית פתח תקוה, וכן על ידי מנגנוני הפיקוח הפנימיים שלנו. מאז נחקק חוק הצהרונים בספטמבר 2017, אנו פועלים תחת מתווה "ניצנים" של משרד החינוך. הפיקוח ובקרת האיכות באים לביטוי בכל המישורים – פדגוגי, תזונתי, כוח אדם ועוד.

תכניות פדגוגיות והשתלמויות – הילדים נהנים מהתוצאות

"ילדי המחר" נהנים מתכניות פדגוגיות עשירות ומהנות. מדי חודש, אנו מציידים את הצוותים החינוכיים בכל מסגרות הצהרונים באוגדן פעילות, הכולל תכנית פדגוגית סדורה ומובנית. התכנית מציגה בין השאר את מערך החוגים הפנים-רשתיים שהצוותים מעבירים לילדים, את החוגים שמעבירות חברות חיצוניות המאושרות על ידי משרד החינוך, וכן ימי שיא ואירועים מיוחדים. התכניות נבנות בהתאמה לגילאים הרלוונטיים ולעולמות התוכן שלהם, מתוך רגישות רבה לצרכי הילדים. אנו מקפידים שצוותי הצהרונים יעברו השתלמויות והכשרות שוטפות בתחומי פדגוגיה ועזרה ראשונה. מעבר לכך, אנו יוזמים ומספקים להם השתלמויות תוכן, תזונה, בטיחות ועוד.

לפרטים נוספים

זמני פעילות

 • מקפ"ת – מרכזים קהילתיים פתח תקווה תפעיל שרותי צהרון בשנה"ל תשפ"ד החל מתאריך 03.9.2023 ועד לתאריך 30.6.2024.
 • הצהרון יפעל בגנים, ובתי הספר חמישה ימים בשבוע (ימי ראשון עד חמישי)
  בגני הילדים: 14:00-16:45
  בבתי ספר: משעת סיום הלימודים עד 17:00
  במסגרות ייחודיות בהם ההורים יקבלו הודעה מראש – ואלו הכוללות הסעה שעת סיום – 16:00
  בהתאם לשעות הפעילות בצהרון, למעט בערבי חג, חגים ובשבתון.
 • הצהרון יפעל בימי חופשה (בהתאם ללוח החופשות) ובתיאום מול הרשות המקומית.
  הפעילות בימי חופשה החל מהשעה 08:00 ועד השעה 16:00.

עלות הצהרון ואופן התשלום

 • מחיר המסגרת נקבע והותווה ע"י משרד חינוך ומנהל חינוך רשותי. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה/ ימי מחלה.
 • ניתן לשלם עד 10 תשלומים דחויים חודשיים עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית, באמצעות כרטיסי אשראי ברישום באמצעות האינטרנט.
 • ברישום שני ילדים לצהרון במסגרת גן בלבד תינתן הנחה של 10% ממחיר הצהרון על הילד השני, ההנחה תינתן ע"י מזכירות מקפ"ת.
 • תשלום לצהרון ייפרע גם בגין ימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או השעיה מהצהרון ו/או כל סיבה אחרת.
 • רישום לצהרון בפועל מותנה בהסדרת תשלום מראש לכל השנה באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר מקפ"ת.
 • ידוע להורה כי המחיר נתון לשינויים – בהתאם לתנאים המופיעים בהסכם עם הרשות, ההורה יעודכן מראש בכל שינוי במחיר הצהרון.

פיגור בתשלומים

למען הסר ספק, מובהר, כי אי תשלום ו/או פיגור בתשלום כלשהו, יגרור אחריו הפסקה מידית של השתתפות הילד בפעילות, וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למקפ"ת במקרה כאמור.
במקרה בו לא יכובד התשלום ע"י הבנק, יחויב ההורה ב – 60 ₪ דמי טיפול.

ביטול השתתפות:
על הכוונה להפסיק השתתפות במסגרת , יודיע ההורה בכתב בהודעה מראש. ההורה יעביר הודעה בכתב באמצעות מייל ו/או הודעה כתובה למשרדי מקפ"ת בלבד.
לא יהיה החזר כספי על ביטול במהלך ימי הפעילות.

הצהרת בריאות

 • ההורה מאשר, כי ידוע לו שחלה עליו החובה לדווח ל "מקפ"ת" בטופס הרישום הממוחשב אותו הוא נדרש למלא, על כל מגבלה רפואית ו/או רגישויות בכלל ולמזון בפרט ולשלוח למקפת מסמך המפרט במדויק את המוגבלויות ו/או הרגישויות. יובהר בזאת, כי קבלת המסמך הרפואי הוא תנאי להשתתפות בפעילות הצהרון.
 • יודגש כי באחריות ההורים לילדים בעלי מגבלה רפואית ו/או רגישויות בכלל ולמזון בפרט, לדאוג להדרכת הצוותים בכל הקשור במגבלה הבריאותית ו/או ברגישויות. אספקת מנות אישיות תתבצע אך ורק לילדים הסובלים מרגישויות למזון לאחר קבלת מסמך רפואי מרופא תזונה בלבד.
 • ההורים מתחייבים לא לשלוח למסגרת את הילד אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות
  בצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רישמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות למשלוח הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול
  במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
 • ההורים יתייצבו במסגרת מיד עם קבלת דרישה מצוות הבוקר / צהרון לאסוף את הילד אם התברר במהלך יום פעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למקפ"ת וצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את מקפת על כל שינוי בפרטים אלו.
 • ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות לתת לילד תרופות כלשהן. במקרי חירום יינתן טיפול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד חינוך. הוצאות שתידרש מקפ"ת להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.

איסוף בתום יום פעילות

 • ההורה מתחייב להודיע מראש ובכתב למנהל מתחם , במקרה שילדו יילקח מהמסגרת על ידי אדם אחר שלא הצהיר עליו בטופס הרישום. תקנון רישום – מערך צ הרוני "ילדי המחר" של מקפ"ת
 • ההורה מתחייב לכך שאם בנו/ביתו יילקח/תילקח מהמסגרת על ידי אדם אחר מטעם המשפחה/בהסעה פרטית מטעם המשפחה – הדבר באחריות המשפחה בלבד ואין מקפ"ת נושאת בכל אחריות לכך.
 • לא יאושר איסוף ילד על ידי מי שגילו נמוך מ 12- שנים. באחריות ההורה לוודא, כי מי שנשלח מטעמו לאסוף את ילדו עומד בתנאי זה.
 • איסוף הילד יאושר לשני הוריו בכל הימים גם אם נכתב אחרת בטופס הרישום. במידה וההורים פרודים או גרושים ויש להם הסדרי ראייה עם הילד בהחלטת בית משפט, עליהם להמציא מסמכים אלו מראש ולהעבירם למשרדי מקפ"ת.
 • ההורה מתחייב להוציא את בנו/בתו בשעת סיום המסגרת. בגין כל רבע שעה איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום 50 .₪ איחורים חוזרים ונשנים של ההורים בהוצאת ילדיהם מהמסגרת בהתאם למסלול אליו נרשמו יחויבו בהוצאת הילד בהתאם לשיקולי מקפ"ת ומדיניותה.
 • ההורים מתחייבים להודיע מראש על כל מקרה בו לא יגיע הילד בבוקר למקום.

כללי התנהגות

 • מקפ"ת תהיה רשאית להשעות ילד מהמסגרת באופן מידי בשל התנהגות בלתי הולמת. ילד שהושעה ממסגרת הבוקר, יושעה באופן אוטומטי מהצהרון.
 • מקפ"ת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה למסגרת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת ו/או בשל התנהגות לא תקינה של הורי הילד מול צוות המסגרת.
 • מקפ"ת תהה רשאית להפסיק השתתפותו של הילד כאמור לאחר מתן התראה להורים של 2 ימים מראש. במקרים חריגים, מקפ"ת תהה רשאית להפסיק השתתפותו באופן מידי. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
 • מקפ"ת תהה רשאית להפסיק השתתפותו של ילד אשר עשוי להוות סכנה לעצמו ו/או לסביבה, באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

שונות

 • ידוע להורה, כי ילדים אשר מכל סיבה שהיא, שיש להם סייעת צמודה בשעות הלימודים בבוקר, יהיו מחויבים בעדכון המערכת, והבנה כי מקפ"ת לא מקנה סייעת צמודה מטעמה. באחריות ההורה לדאוג לעדכן את הצוות בצרכי הילד, ובוודאי במתן המענה המתאים.
 • ידוע להורה כי עקב שינויים במספר התלמידים המשתתפים במסגרת, תהיה רשאית מקפ"ת לשנות את הרכב הקבוצות ומספר המדריכים בכפוף לתנאי ההסכם עם הרשות המקומית. תקנון רישום – מערך צהרוני "ילדי המחר" של מקפ"ת
 • למקפ"ת הזכות לאחד ולחבר גנים וכיתות בהתאם לשיקולים מקצועיים וארגוניים, ומבלי לקבל אישור הורים.
 • למקפ"ת הזכות לסגור או להפסיק את הפעילות במקרה של שעת חירום, שביתה ו/או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון, וזאת על פי שיקול דעתה. במקרה כזה, לא יהיה ההורה זכאי להחזר כלשהו בגין הימים בהם לא פעלה המסגרת.
 • ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו מעורב ילד הצהרון. (חום, חבלה וכיו"ב).
 • ההורה מאשר למקפ"ת או מי מטעמה לשלוח אליו הודעות במיילים או במסרונים שיכללו גם תכנים שיווקיים.
 • הצבת שמירה בצהרון תהיה בהתאם להנחיות קב"ט העירייה ו/או משטרת ישראל ובכפוף להסכם מול הרשות המקומית.
 • מתוקף אישורי וחתימתי הנני מאשר/ת את השתתפות בני/בתי בפעילות הצהרון.
 • הנני מאשר/ת כי מקפ"ת רשאית לצלם את בני/בתי ולהשתמש בצילומים אלו בפרסומי התאגיד.
 • בנוסף הנני מצהיר/ה כי מצב בריאותו של בני/בתי תקין, וכי לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני להשתתף בפעילות.

לתשומת הלב

 • אין אפשרות בשום מקרה למסגרת ימים חלקית.
 • אין החזר כספי על היעדרות בשל מחלה/חופשה/אחר מחלק מהימים.
 • מסגרות מקפ"ת יפעלו ע"פ לוח חופשות משרד חינוך ומתווה מינהל חינוך רשותי

אין אפשרות בשום מקרה למסגרת ימים חלקית.

אין החזר כספי על היעדרות בשל מחלה/חופשה/אחר מחלק מהימים.

מסגרות מקפ"ת יפעלו ע"פ לוח חופשות משרד חינוך ומתווה מינהל חינוך רשותי

שנה חדשה בפתח ואנו מתרגשים לתת לכם הצצה לתוכנית הפדגוגית החדשה של הצהרון,
התכנית נכתבה על ידי צוות רב מקצועי בעל ניסיון רב בתחום הצהרונים.

זמני פעילות

אני שמחים לבשר, כי התקבל אישור מהאגף לתעסוקת הורים במשרד העבודה, את האישור לסיוע בשכר הלימוד בצהרוני "ילדי המחר" של מקפ"ת.

בכדי להגיש את הבקשה, אנא היכנסו לאתר משרד העבודה | לחץ כאן

לתשומת הלב, האישורים אשר נדרשים להשלמת הבקשה:
א. הודעת משרד העבודה – לחץ כאן
ב. נספח 11 תשפ"ד – לחץ כאן
ג. רשימת סמלי מסגרת – לחץ כאן
ד. טופס פרטי בנק – לחץ כאן

כתובת מייל מערך הצהרונים – magih@makefet.matnasim.co.il

אנא ציינו בפנייתכם אלינו:

 • שם הילד
 • ת.ז הילד
 • שם הצהרון
 • כתובת מייל
 • נייד להתקשרות
 • הבקשה לקבלת המסמכים.

במידה ולא יתקבל מענה לבקשתכם תוך 72 שעות, אנא פנו אלינו לכתובת המייל המצ"ב. 

דרכים ליצירת קשר - עידוד תעסוקת הורים (מעונות יום)

יש לכם שאלה? בעיה? לא מצאתם מענה באתר, אנא מלאו את הטופס. אנא ציינו את סיבת הפניה בצורה המפורטת ביותר ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.