מרכז השחמט
העירוני

במועדון השחמט העירוני מתקיים בית הספר העירוני לשחמט לקבוצות מתחילים ומתקדמים החל מגילאי גן, לצד קבוצות ליגה לנוער ולבוגרים.

חברי המועדון משתתפים בתחרויות ארציות ובינלאומיות, וכן בתחרויות פתוחות המתקיימות במועדון.