אוכלוסיות
מיוחדות

מקפ"ת מקיימת מגוון רחב של פעילויות למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בעיר.
 
החוגים והפעילויות מתקיימים בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים בעיריית פתח תקוה.
אנו מאמינים כי שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים נותנת מענה לשעות הפנאי, ומחזרת את תחושת השייכות והחיבור לקהילה.
 
אנו פועלים למען ביסוס תחושת השייכות של כל חבר בקהילה על ידי היצע של מסגרות, חוגים ופעילויות קהילתיות.
 
חלקן מיועדות רק לאוכלוסיות המיוחדות וחלקם בשילוב כלל הקהילה.